Unlimited
Expert
Business +
Unlimited
Expert
Business +
Business
Free
Team Inbox
ניהול מלא של תיבות הדוא"ל הצוותיות מהמערכת ⓘ
סנכרון 20 תיבות דוא"ל צוותיות בו זמנית ⓘ
תמיכה בחשבונות דוא"ל של ⓘ Google Workspace
תמיכה בחשבונות דוא"ל של ⓘ Office 365
תבניות מייל מוכנות מראש לחסכון בזמן ⓘ
חתימה ייחודית להודעת דוא"ל מהתיבה הצוותית ⓘ
שיוך אוטומטי של לקוח / איש קשר להודעת דוא"ל ⓘ
יצירת רשומה אוטומטית בקבלת הודעת דוא"ל חדשה ⓘ
הקצאת הודעות דוא"ל למשתמשי מערכת ⓘ
הגדרת פרטי השולח ⓘ
ניהול תהליכי מכירה
ניהול לידים בתצוגת לוח ⓘ
ניהול עסקאות בתצוגת לוח ⓘ
תצוגות מוכנות מראש לניהול לידים ועסקאות ⓘ
לוחות בקרה מוכנים מראש לבקרת תהליכי מכירה ⓘ
קליטת לידים אוטומטית ממגוון ערוצים ⓘ
הקצאת לידים ⓘ
הקצאת עסקאות ⓘ
תיעוד מתחרים ⓘ
התראות על עסקאות לקראת תאריך סגירה משוער ⓘ
מנגנון זיהוי לידים כפולים ⓘ
מיזוג לידים כפולים ⓘ
קטלוג מוצרים ושירותים ⓘ
יבוא מוצרים מקובץ ⓘ
מספר אנשי קשר
ללא
הגבלה
100,000
10,000
ניהול לקוחות
מעקב 360 אחר התקשורת מול הלקוח ⓘ
קבלה אוטומטית של פניות לקוח ממגוון ערוצים ⓘ
תיעוד מהיר של התקשורת מול הלקוח ⓘ
שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות ⓘ
שליחת מסרונים אוטומטיים ללקוחות ⓘ
חיבור למרכזיית ענן ⓘ
ניהול קריאות שירות בתצוגת לוח ⓘ
ניהול קריאות שירות בתצוגת טבלה ⓘ
הקצאת קריאות שירות ⓘ
תעדוף קריאות שירות ⓘ
יצירת משימות ופגישות מקריאת שירות ⓘ
שדה להצגת הזמן שעבר מיצירת קריאת שירות ⓘ
התראות על קריאות שירות שטיפולן מתעכב ⓘ
ייבוא קריאות שירות מקובץ ⓘ
לוג שיחה ⓘ
חבילות ⓘ SMS
חיבור למרכזיית ענן
התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית ⓘ
תיעוד שיחות במערכת ה - ⓘ CRM
ניתוח נתוני שיחות מתקדם ⓘ
סרגל שיחה (לעובדים עם מרכזיית ⓘ (Voicenter
זיהוי לקוחות ואנשי קשר בסרגל שיחה ⓘ
כניסה מהירה לכרטיס לקוח ואיש קשר מסרגל שיחה ⓘ
יצירת קריאת שירות מסרגל שיחה ⓘ
יצירת לקוח\איש קשר מסרגל של שיחה לא מזוהה ⓘ
הנהלת חשבונות ופיננסים
הפקת מסמכים חשבונאיים מהמערכת ⓘ
עיצוב הצעת מחיר ⓘ
עיצוב הזמנה ⓘ
חתימה דיגיטלית ⓘ
קביעת הנחה בשקלים/אחוז ⓘ
הגדרת סוג המטבע לתשלום ⓘ
סליקת אשראי ⓘ
הפקת מסמך חשבונאי מתוך הזמנה ⓘ
שליחת הזמנות והצעות מחיר בדוא"ל ⓘ
שליחת חשבוניות מס\קבלה ללקוחות באופן גורף ⓘ
הדפסת הזמנות והצעות מחיר ⓘ
חתימה אלקטרונית ⓘ
ניהול חוזי שירות ⓘ
מעקב אחר עסקאות שלא שולמו ⓘ
שכפול מסמכים חשבונאיים ⓘ
קישור קבלה לחשבונית מס ⓘ
קישור חשבונית מס לחשבונית זיכוי ⓘ
ייצוא מידע לחשבשבת ⓘ
הפקת דוחות הנה"ח תקופתיים ⓘ
הגדרת סוג עסק ⓘ
ניהול משימות, פרויקטים ויומן פגישות
קבלת לו"ז יומי במייל ⓘ
ניהול לו"ז מכל מקום במערכת ⓘ
ניהול משימות בתצוגת לוח ⓘ
יצירת פרויקטים ותתי פרויקטים ⓘ
קישור משימות לפרויקט ⓘ
תעדוף משימות ⓘ
תעדוף פרויקטים ⓘ
תזמון משימות ⓘ
תזמון פרויקטים ⓘ
הקצאת משימות ⓘ
תכנון פרויקט בסטרים ⓘ
תיוג עובדים בכרטיס הפרויקט ⓘ
התראות על פרויקטים בטיפולכם ⓘ
שיתוף יומן פגישות ⓘ
התראות מערכת לקראת פגישות ומשימות ⓘ
התראות אוטומטיות במייל לקראת פגישות ⓘ
התראות אוטומטיות במייל לקראת תאריך סיום משימה ⓘ
התראות אוטומטיות ב-SMS לקראת תאריכי סיום משימות ⓘ
התראות אוטומטיות ב- SMS לקראת פגישות ⓘ
הצגת משימות בצבעים לפי תאריך הסיום ⓘ
הפיכת הזמנה לפרויקט ⓘ
מערכת BI
לוחות בקרה מוכנים מראש למעקב אחר תהליכים עסקיים ⓘ
יצירת לוחות בקרה על כל אובייקט במערכת ⓘ
לוחות בקרה משולבי אובייקטים ⓘ
קביעת יעדים עבור מדדים עסקיים ⓘ
הרשאות לצפיה בלוחות בקרה לפי תפקיד ⓘ
עדכון נתונים בזמן אמת ⓘ
יצירת דוחות ויזואליים חדשים ⓘ
יצירת גרף עמודות אנכי ⓘ
יצירת גרף עמודות אופקי ⓘ
יצירת תרשימי עוגה ⓘ
יצירת תרשימי קו ⓘ
יצירת טבלאות ⓘ
אינטגרציות וכלים למפתחים
ⓘ API log
ⓘ API Explorer
התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית ⓘ
חיבור קמפיינים מפייסבוק - בקרוב** ⓘ
סנכרון יומן פגישות מ- Office 365 - בקרוב** ⓘ
סנכרון אנשי קשר מ - Office 365 - בקרוב ** ⓘ
סנכרון עם ⓘ Gmail
סנכרון עם ⓘ Google Calendar
סנכרון עם ⓘ Google Calendar
ⓘ Team Inbox
הגדרת כיוון הסנכרון ⓘ
תגיות דינמיות ⓘ
שליחת פרמטרים למערכות אחרות באמצעות ⓘ API
התממשקות עצמאית לⓘ - Zapier
התאמה אישית
התאמה אישית של שדות ⓘ
התאמה אישית של לוחות בקרה ⓘ
יצירת שדות בהתאמה אישית ⓘ
יצירת שדות חישוביים ⓘ
הגדרת מבנה טופס ⓘ
מעקב אחר שדות ספציפיים ⓘ
תצוגות מותאמות מראש לסוג העסק ⓘ
סימון תצוגות מועדפות ⓘ
גרפים מובנים על פי סוג העסק ⓘ
קביעת מספר שורות בתצוגה ⓘ
יצירת אובייקטים בהתאמה אישית ⓘ
30
10
5
1
תבנית לחברות נדל"ן ⓘ
תבנית לחברות גיוס עובדים ומשאבי אנוש ⓘ
תבנית לסוכנויות ביטוח וייעוץ פיננסי ⓘ
תבנית למשרדי פרסום ודיגיטל ⓘ
תבנית לניהול קורסים ומכללות ⓘ
אבטחת מידע
הגדרת חוקי סיסמא בהתאמה אישית ⓘ
הגדרת אבטחה ⓘ
שליטה בהרשאות ⓘ IP
מעקב ובקרה על התחברויות למערכת ⓘ
מעקב אחר לוג פעולות מערכת ⓘ
חבילת ⓘ Safeguard
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
ניהול Data ואחסון מידע
נפח אחסון ⓘ  
3 GB
1 GB
500 MB
250 MB
ייצוא קבצים ⓘ
ייבוא קבצים ⓘ
בניית מאמרים לניהול ידע בארגון ⓘ
צפיה בכמות הרשומות הקיימות במערכת ⓘ
מעקב אחר שדות ⓘ
שימוש בכל ג'יגה נוסף עבור משתמש
15 ש"ח
15 ש"ח
15 ש"ח
15 ש"ח
ניהול מערכת והרשאות
הוספת לוגו ופרטי חברה ⓘ
שעון נוכחות ⓘ
גרפים ומעקב של נוכחות עובדים ⓘ
הגדרת יחידות עסקיות ⓘ
הרשאות תפקיד בהתאמה אישית ⓘ
הרשאות תפקיד מוכנות מראש ⓘ
יצירת הרשאות תפקיד חדשות ⓘ
הגדרת שפה ⓘ
הגדרת התראות ⓘ
הגדרת התראות עבור משימות ופגישות לפי זמן מועדף ⓘ
הגדרת תפריט ראשי ⓘ
ביטול משתמש ⓘ
אפליקציה
לוחות בקרה ותצוגות מהאפליקציה ⓘ
מעקב אחר לידים ועסקאות ⓘ
מעקב אחר לקוחות ⓘ
מעקב אחר הנהלת חשבונות ⓘ
הוספת הערות לכרטיס רשומה ⓘ
מעקב אחר קריאות שירות ⓘ
תמיכה במוצר
תמיכה טלפונית בשפה העברית ⓘ
תמיכה במייל ⓘ
מאמרי תמיכה ⓘ
סרטוני הדרכה ⓘ
אוניברסיטת ⓘ Powerlink
דיוורים על עדכוני גרסה ⓘ
חסכון בזמן ויעילות
חיפוש באובייקט ⓘ
חיפוש תצוגות ⓘ
קביעת תנאי סינון מתקדמים עבור תצוגות ⓘ
הגדרת תצוגת ברירת מחדל ⓘ
סימון תצוגה מועדפת ⓘ  
מיון תצוגות ⓘ
שכפול תצוגה ⓘ
מעבר מהיר לרשומות מקושרות ⓘ
העתקת שדה מהירה ⓘ
דפדוף מהיר בין רשומות ⓘ
ביצוע פעולות גורפות ⓘ
שכפול רשומות ⓘ
ניהול תהליכים עסקיים בתצוגת לוח ⓘ
יצירה מהירה של פגישות ומשימות ⓘ
ניהול לו"ז מכל מקום במערכת ⓘ
פגישה מהירה מבוססת לו"ז ⓘ
תהליכי עבודה אוטומטיים בזמן קבוע ⓘ
תהליכי עבודה אוטומטיים תלויי זמן ⓘ
קריאה אוטומטית לכתובת אינטרנט ⓘ

Choose your plan and start accelerating your business

Get Started For Free   ·  No Credit Card Needed   ·  14 Days Free Trial

Personal

100+ Components
For Personal Use
Up to 3 Projects
Interactions
CMS Content
$0
free forever
Sign Up Free
Popular

Small Team

300+ Components
For Commercial Use
Up to 10 Projects
Interactions
CMS Content
$15
per user  /  per month
Start Trial

Enterprise

300+ Components
For Commercial Use
Unlimited Projects
Interactions
CMS Content
$35
per user  /  per month
Start Trial

Unlimited

+ מע״מ
250₪
200₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
כל הייתרונות של Premium ובנוסף:
לקוחות ורשומות ללא הגבלה
אוטומציות בזמן מוגדר מראש
תהליכים אוטומטיים ללא הגבלה
כפתורים בהתאמה אישית
מינימום 3 משתמשים
המבוקש ביותר

Premium

+ מע״מ
150₪
300₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
כל הייתרונות של Growth ובנוסף:
Team Inbox
חתימה אלקטרונית
התראות במייל וב-SMS לקראת פגישה
שעון נוכחות
שדות חישוביים
מינימום 3 משתמשים

Growth

+ מע״מ
120₪
150₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
ניהול פרויקטים ותהליכי עבודה
ניהול קמפיינים
חיבור למרכזיות
סליקת אשראי
תהליכים אוטומטיים
לוחות בקרה
מינימום 3 משתמשים
Most Popular

Professional

$55
300₪
MONTH PER USER /
5 USERS MINIMUM
Try for free
מינימום 3 משתמשים
Everything in Standard, PLUS
Up to 200,000 Accounts
Up to 200,000 contacts
Up to 150,000 tickets
Automatic email notifications for upcoming meetings
Project management
Calculated fields
Dynamic forms & Fields

Enterprise

$90
200₪
MONTH PER USER /
10 USERS MINIMUM
Try for free
מינימום 3 משתמשים
Everything in Professional, PLUS
Unlimited customers
Unlimited automations
Unlimited tickets
Advanced data security options
Custom buttons
Time dependent automations
Custom dashboards

Standard

$35
150₪
3 USERS MINIMUM
Try for free
Includes
Up to 10,000 accounts
Up to 10,000 contacts
Tasks and calendar
Integrations and API connections
Fireberry app for all mobile devices
מינימום 3 משתמשים
Most Popular

Professional

$45
300₪
5 USERS MINIMUM
Try for free
מינימום 3 משתמשים
Everything in Standard, PLUS
Up to 200,000 accounts
Up to 200,000 contacts
Up to 150,000 tickets
Automatic email notifications for upcoming meetings
Project management
Calculated fields
Dynamic forms & fields

Enterprise

$75
200₪
10 USERS MINIMUM
Try for free
מינימום 3 משתמשים
Everything in Professional, PLUS
Unlimited customers
Unlimited automations
Unlimited tickets
Pre-set automations to save time
Advanced data security options
Create custom buttons
Time dependent automations
Custom dashboards