Unlimited
Expert
Business +
Unlimited
Expert
Business +
Business
Free
Team Inbox
ניהול מלא של תיבות הדוא"ל הצוותיות מהמערכת ⓘ
סנכרון 20 תיבות דוא"ל צוותיות בו זמנית ⓘ
תמיכה בחשבונות דוא"ל של ⓘ Google Workspace
תמיכה בחשבונות דוא"ל של ⓘ Office 365
תבניות מייל מוכנות מראש לחסכון בזמן ⓘ
חתימה ייחודית להודעת דוא"ל מהתיבה הצוותית ⓘ
שיוך אוטומטי של לקוח / איש קשר להודעת דוא"ל ⓘ
יצירת רשומה אוטומטית בקבלת הודעת דוא"ל חדשה ⓘ
הקצאת הודעות דוא"ל למשתמשי מערכת ⓘ
הגדרת פרטי השולח ⓘ
ניהול תהליכי מכירה
ניהול לידים בתצוגת לוח ⓘ
ניהול עסקאות בתצוגת לוח ⓘ
תצוגות מוכנות מראש לניהול לידים ועסקאות ⓘ
לוחות בקרה מוכנים מראש לבקרת תהליכי מכירה ⓘ
קליטת לידים אוטומטית ממגוון ערוצים ⓘ
הקצאת לידים ⓘ
הקצאת עסקאות ⓘ
תיעוד מתחרים ⓘ
התראות על עסקאות לקראת תאריך סגירה משוער ⓘ
מנגנון זיהוי לידים כפולים ⓘ
מיזוג לידים כפולים ⓘ
קטלוג מוצרים ושירותים ⓘ
יבוא מוצרים מקובץ ⓘ
מספר אנשי קשר
ללא
הגבלה
100,000
10,000
ניהול לקוחות
מעקב 360 אחר התקשורת מול הלקוח ⓘ
קבלה אוטומטית של פניות לקוח ממגוון ערוצים ⓘ
תיעוד מהיר של התקשורת מול הלקוח ⓘ
שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות ⓘ
שליחת מסרונים אוטומטיים ללקוחות ⓘ
חיבור למרכזיית ענן ⓘ
ניהול קריאות שירות בתצוגת לוח ⓘ
ניהול קריאות שירות בתצוגת טבלה ⓘ
הקצאת קריאות שירות ⓘ
תעדוף קריאות שירות ⓘ
יצירת משימות ופגישות מקריאת שירות ⓘ
שדה להצגת הזמן שעבר מיצירת קריאת שירות ⓘ
התראות על קריאות שירות שטיפולן מתעכב ⓘ
ייבוא קריאות שירות מקובץ ⓘ
לוג שיחה ⓘ
חבילות ⓘ SMS
חיבור למרכזיית ענן
התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית ⓘ
תיעוד שיחות במערכת ה - ⓘ CRM
ניתוח נתוני שיחות מתקדם ⓘ
סרגל שיחה (לעובדים עם מרכזיית ⓘ (Voicenter
זיהוי לקוחות ואנשי קשר בסרגל שיחה ⓘ
כניסה מהירה לכרטיס לקוח ואיש קשר מסרגל שיחה ⓘ
יצירת קריאת שירות מסרגל שיחה ⓘ
יצירת לקוח\איש קשר מסרגל של שיחה לא מזוהה ⓘ
הנהלת חשבונות ופיננסים
הפקת מסמכים חשבונאיים מהמערכת ⓘ
עיצוב הצעת מחיר ⓘ
עיצוב הזמנה ⓘ
חתימה דיגיטלית ⓘ
קביעת הנחה בשקלים/אחוז ⓘ
הגדרת סוג המטבע לתשלום ⓘ
סליקת אשראי ⓘ
הפקת מסמך חשבונאי מתוך הזמנה ⓘ
שליחת הזמנות והצעות מחיר בדוא"ל ⓘ
שליחת חשבוניות מס\קבלה ללקוחות באופן גורף ⓘ
הדפסת הזמנות והצעות מחיר ⓘ
חתימה אלקטרונית ⓘ
ניהול חוזי שירות ⓘ
מעקב אחר עסקאות שלא שולמו ⓘ
שכפול מסמכים חשבונאיים ⓘ
קישור קבלה לחשבונית מס ⓘ
קישור חשבונית מס לחשבונית זיכוי ⓘ
ייצוא מידע לחשבשבת ⓘ
הפקת דוחות הנה"ח תקופתיים ⓘ
הגדרת סוג עסק ⓘ
ניהול משימות, פרויקטים ויומן פגישות
קבלת לו"ז יומי במייל ⓘ
ניהול לו"ז מכל מקום במערכת ⓘ
ניהול משימות בתצוגת לוח ⓘ
יצירת פרויקטים ותתי פרויקטים ⓘ
קישור משימות לפרויקט ⓘ
תעדוף משימות ⓘ
תעדוף פרויקטים ⓘ
תזמון משימות ⓘ
תזמון פרויקטים ⓘ
הקצאת משימות ⓘ
תכנון פרויקט בסטרים ⓘ
תיוג עובדים בכרטיס הפרויקט ⓘ
התראות על פרויקטים בטיפולכם ⓘ
שיתוף יומן פגישות ⓘ
התראות מערכת לקראת פגישות ומשימות ⓘ
התראות אוטומטיות במייל לקראת פגישות ⓘ
התראות אוטומטיות במייל לקראת תאריך סיום משימה ⓘ
התראות אוטומטיות ב-SMS לקראת תאריכי סיום משימות ⓘ
התראות אוטומטיות ב- SMS לקראת פגישות ⓘ
הצגת משימות בצבעים לפי תאריך הסיום ⓘ
הפיכת הזמנה לפרויקט ⓘ
מערכת BI
לוחות בקרה מוכנים מראש למעקב אחר תהליכים עסקיים ⓘ
יצירת לוחות בקרה על כל אובייקט במערכת ⓘ
לוחות בקרה משולבי אובייקטים ⓘ
קביעת יעדים עבור מדדים עסקיים ⓘ
הרשאות לצפיה בלוחות בקרה לפי תפקיד ⓘ
עדכון נתונים בזמן אמת ⓘ
יצירת דוחות ויזואליים חדשים ⓘ
יצירת גרף עמודות אנכי ⓘ
יצירת גרף עמודות אופקי ⓘ
יצירת תרשימי עוגה ⓘ
יצירת תרשימי קו ⓘ
יצירת טבלאות ⓘ
אינטגרציות וכלים למפתחים
ⓘ API log
ⓘ API Explorer
התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית ⓘ
חיבור קמפיינים מפייסבוק - בקרוב** ⓘ
סנכרון יומן פגישות מ- Office 365 - בקרוב** ⓘ
סנכרון אנשי קשר מ - Office 365 - בקרוב ** ⓘ
סנכרון עם ⓘ Gmail
סנכרון עם ⓘ Google Calendar
סנכרון עם ⓘ Google Calendar
ⓘ Team Inbox
הגדרת כיוון הסנכרון ⓘ
תגיות דינמיות ⓘ
שליחת פרמטרים למערכות אחרות באמצעות ⓘ API
התממשקות עצמאית לⓘ - Zapier
התאמה אישית
התאמה אישית של שדות ⓘ
התאמה אישית של לוחות בקרה ⓘ
יצירת שדות בהתאמה אישית ⓘ
יצירת שדות חישוביים ⓘ
הגדרת מבנה טופס ⓘ
מעקב אחר שדות ספציפיים ⓘ
תצוגות מותאמות מראש לסוג העסק ⓘ
סימון תצוגות מועדפות ⓘ
גרפים מובנים על פי סוג העסק ⓘ
קביעת מספר שורות בתצוגה ⓘ
יצירת אובייקטים בהתאמה אישית ⓘ
30
10
5
1
תבנית לחברות נדל"ן ⓘ
תבנית לחברות גיוס עובדים ומשאבי אנוש ⓘ
תבנית לסוכנויות ביטוח וייעוץ פיננסי ⓘ
תבנית למשרדי פרסום ודיגיטל ⓘ
תבנית לניהול קורסים ומכללות ⓘ
אבטחת מידע
הגדרת חוקי סיסמא בהתאמה אישית ⓘ
הגדרת אבטחה ⓘ
שליטה בהרשאות ⓘ IP
מעקב ובקרה על התחברויות למערכת ⓘ
מעקב אחר לוג פעולות מערכת ⓘ
חבילת ⓘ Safeguard
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
50 ש"ח
למשתמש בחודש
ניהול Data ואחסון מידע
נפח אחסון ⓘ  
3 GB
1 GB
500 MB
250 MB
ייצוא קבצים ⓘ
ייבוא קבצים ⓘ
בניית מאמרים לניהול ידע בארגון ⓘ
צפיה בכמות הרשומות הקיימות במערכת ⓘ
מעקב אחר שדות ⓘ
שימוש בכל ג'יגה נוסף עבור משתמש
15 ש"ח
15 ש"ח
15 ש"ח
15 ש"ח
ניהול מערכת והרשאות
הוספת לוגו ופרטי חברה ⓘ
שעון נוכחות ⓘ
גרפים ומעקב של נוכחות עובדים ⓘ
הגדרת יחידות עסקיות ⓘ
הרשאות תפקיד בהתאמה אישית ⓘ
הרשאות תפקיד מוכנות מראש ⓘ
יצירת הרשאות תפקיד חדשות ⓘ
הגדרת שפה ⓘ
הגדרת התראות ⓘ
הגדרת התראות עבור משימות ופגישות לפי זמן מועדף ⓘ
הגדרת תפריט ראשי ⓘ
ביטול משתמש ⓘ
אפליקציה
לוחות בקרה ותצוגות מהאפליקציה ⓘ
מעקב אחר לידים ועסקאות ⓘ
מעקב אחר לקוחות ⓘ
מעקב אחר הנהלת חשבונות ⓘ
הוספת הערות לכרטיס רשומה ⓘ
מעקב אחר קריאות שירות ⓘ
תמיכה במוצר
תמיכה טלפונית בשפה העברית ⓘ
תמיכה במייל ⓘ
מאמרי תמיכה ⓘ
סרטוני הדרכה ⓘ
אוניברסיטת ⓘ Powerlink
דיוורים על עדכוני גרסה ⓘ
חסכון בזמן ויעילות
חיפוש באובייקט ⓘ
חיפוש תצוגות ⓘ
קביעת תנאי סינון מתקדמים עבור תצוגות ⓘ
הגדרת תצוגת ברירת מחדל ⓘ
סימון תצוגה מועדפת ⓘ  
מיון תצוגות ⓘ
שכפול תצוגה ⓘ
מעבר מהיר לרשומות מקושרות ⓘ
העתקת שדה מהירה ⓘ
דפדוף מהיר בין רשומות ⓘ
ביצוע פעולות גורפות ⓘ
שכפול רשומות ⓘ
ניהול תהליכים עסקיים בתצוגת לוח ⓘ
יצירה מהירה של פגישות ומשימות ⓘ
ניהול לו"ז מכל מקום במערכת ⓘ
פגישה מהירה מבוססת לו"ז ⓘ
תהליכי עבודה אוטומטיים בזמן קבוע ⓘ
תהליכי עבודה אוטומטיים תלויי זמן ⓘ
קריאה אוטומטית לכתובת אינטרנט ⓘ

Choose your plan and start accelerating your business

Get Started For Free   ·  No Credit Card Needed

Personal

100+ Components
For Personal Use
Up to 3 Projects
Interactions
CMS Content
$0
free forever
Sign Up Free
Popular

Small Team

300+ Components
For Commercial Use
Up to 10 Projects
Interactions
CMS Content
$15
per user  /  per month
Start Trial

Enterprise

300+ Components
For Commercial Use
Unlimited Projects
Interactions
CMS Content
$35
per user  /  per month
Start Trial

Unlimited

+ מע״מ
250₪
200₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
כל הייתרונות של Premium ובנוסף:
לקוחות ורשומות ללא הגבלה
אוטומציות בזמן מוגדר מראש
תהליכים אוטומטיים ללא הגבלה
כפתורים בהתאמה אישית
מינימום 3 משתמשים
המבוקש ביותר

Premium

+ מע״מ
150₪
300₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
כל הייתרונות של Growth ובנוסף:
Team Inbox
חתימה אלקטרונית
התראות במייל וב-SMS לקראת פגישה
שעון נוכחות
שדות חישוביים
מינימום 3 משתמשים

Growth

+ מע״מ
120₪
150₪
למשתמש לחודש
מינימום 3 משתמשים
התחל עכשיו
ניהול פרויקטים ותהליכי עבודה
ניהול קמפיינים
חיבור למרכזיות
סליקת אשראי
תהליכים אוטומטיים
לוחות בקרה
מינימום 3 משתמשים

Free

starts at
300₪
$0
/ mo per user
150₪
Unlimited USERS   
$0 for every additional user
Try for free
Includes
Unlimited deals
Unlimited pipelines
Unlimited Facebook lead forms
Unlimited campaigns
Google & Office 365 meetings and sync
Integrations and API connections
מינימום 3 משתמשים

Standard

starts at
300₪
$35
/ mo per user
150₪
min  3 USERS   
$420 for every additional user /yr
billed at $1260 / yr
Try now
Everything in Free, PLUS
Up to 10,000 accounts
Up to 10,000 contacts
Tasks and calendar
Integrations and API connections
Fireberry app for all mobile devices
מינימום 3 משתמשים
Most Popular

Professional

starts at
300₪
$45
/ mo per user
min 5 USERS
$540 for every additional user /yr
billed at $2700 / yr
Try now
מינימום 3 משתמשים
Everything in Standard, PLUS
Up to 200,000 accounts
Up to 200,000 contacts
Up to 150,000 tickets
Automatic email notifications for upcoming meetings
Project management
Calculated fields
Dynamic forms & fields

Enterprise

starts at
$75
/ mo per user
200₪
min 10 USERS
$900 for every additional user /yr
billed at $9000 / yr
Try now
מינימום 3 משתמשים
Everything in Professional, PLUS
Unlimited customers
Unlimited automations
Unlimited tickets
Pre-set automations to save time
Advanced data security options
Create custom buttons
Time dependent automations
Custom dashboards

Free

starts at
$0
/ mo per user
150₪
Unlimited USERS   
$0 for every additional user
Try for free
Includes
Unlimited deals
Unlimited pipelines
Unlimited Facebook lead forms
Unlimited campaigns
Google & Office 365 meetings and sync
Integrations and API connections
מינימום 3 משתמשים
Most Popular

Professional

starts at
$55
/ mo per user
300₪
min 5 USERS
$55 for every additional user
Try now
מינימום 3 משתמשים
Everything in Standard, PLUS
Up to 200,000 Accounts
Up to 200,000 contacts
Up to 150,000 tickets
Automatic email notifications for upcoming meetings
Project management
Calculated fields
Dynamic forms & Fields

Enterprise

starts at
$90
/ mo per user
200₪
min 10 USERS
$90 for every additional user
Try now
מינימום 3 משתמשים
Everything in Professional, PLUS
Unlimited customers
Unlimited automations
Unlimited tickets
Advanced data security options
Custom buttons
Time dependent automations
Custom dashboards

Fireberry CRM platform is the choice for leading global brands

Unlimited
Expert
Business +
Free
Standard
Professional
Enterprise
Free
Data and records
Number of accounts
Unlimited
200,000
10,000
50
Number of contacts
Unlimited
200,000
10,000
250
Storage volume per user ⓘ
5 GB
2 GB
500 MB
100 MB
Number of tickets
Unlimited
200,000
10,000
50
Number of deals
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Creating formula fields ⓘ
50
10
Creating summary fields
50
10
Creating custom objects ⓘ
500
10
Number of active automations
500
50
5
5
Number of actions in automation
20
10
1
1
Time-based automations
50
Number of pages per object
30
5
1
1
שירותי תמיכה
תמיכה טלפונית ⓘ
מעל 6 משתמשים
תמיכה בצ׳אט ⓘ
מעל 6
משתמשים
תמיכה במייל ⓘ
פורטל שאלות תשובות ⓘ
טופס קריאת שירות ⓘ
מרכז תמיכה ⓘ
אקדמיה ⓘ
צ׳אט בוט ⓘ
Customer service
360-degree customer communication tracking ⓘ
Quick documentation of customer communication ⓘ
Sending automatic emails to customers ⓘ
Cloud call center integration ⓘ
Kanban view for tickets ⓘ
Table view for tickets ⓘ
Assigning tickets ⓘ
Prioritizing tickets ⓘ
Creating tasks and meetings from tickets ⓘ
Field to show time since tickets creation ⓘ
Alerts for delayed tickets ⓘ
Importing tickets from a file ⓘ
Call log ⓘ
Sales process management
Predefined views for lead and deal management ⓘ
Predefined dashboards for sales process control ⓘ
Automatic lead capture from various channels ⓘ
Lead allocation ⓘ
Deal allocation ⓘ
Competitor documentation ⓘ
Deal closing date alerts ⓘ

Duplicate lead detection mechanism ⓘ
Merging duplicate leads ⓘ
Products and services catalog ⓘ
Importing products from a file ⓘ
Task, project, and calendar management
Daily schedule via email ⓘ
Manage your schedule from anywhere in the system ⓘ
Kanban view for task management ⓘ
Creating projects and sub-projects ⓘ
Linking tasks to a project ⓘ
Task prioritization ⓘ
Project prioritization ⓘ

Task scheduling ⓘ
Project scheduling ⓘ
Task assignment ⓘ
Project planning in streams ⓘ
Tagging employees in project cards ⓘ
Alerts for projects assigned to youⓘ

Calendar sharing ⓘ

Color-coded tasks based on due date ⓘ
Campaign object
Calendar resource management
50
10
Customization
Creating custom fields ⓘ
500 per object
100 per object
10 per object
5 per object
Form structure definition ⓘ
Creating dynamic fields and forms
Tracking specific fields ⓘ
Predefined views by business type ⓘ
Marking favorite views ⓘ
Built-in graphs by business type ⓘ
Setting the number of rows in a view ⓘ
Creating custom buttons ⓘ
Integrations and developer tools
API log ⓘ  
API Explorer  ⓘ
Custom call center cloud integration ⓘ
Facebook campaign integration  ⓘ
Calendar sync with Office 365 ⓘ
Contact sync from Office 365
Contacts sync from Google ⓘ
Calendar sync with Google ⓘ 
Sync direction setting ⓘ
Dynamic tags ⓘ
Rest API
Independent integration with Zapier and Make
Batch API ⓘ  API Rate limit
100
100
50
50
Team Inbox
Team Inbox  ⓘ
30
5
Full management of team email inboxes from the system ⓘ
Support for Google Workspace email accounts ⓘ
Support for Office 365 email accounts ⓘ
Predefined email templates for time saving ⓘ
Unique signature for team inbox emails ⓘ
Automatic account/contact association with email ⓘ
Automatic record creation for new email ⓘ
Sender details configuration ⓘ
BI system
Predefined dashboards for business process tracking ⓘ
Setting goals for business metrics ⓘ
Role-based dashboard viewing permissions ⓘ

Number of custom dashboards ⓘ
Unlimited
10
5
5
Real-time data updates ⓘ
Creating new visual reports ⓘ
Creating vertical bar charts ⓘ
Creating horizontal bar charts ⓘ
Creating pie charts  ⓘ
Creating line charts ⓘ
Creating tables ⓘ
Information security
Custom password policy setup ⓘ
Security configuration ⓘ
IP permission control ⓘ
Tracking and monitoring system logins ⓘ
Tracking system activity logs ⓘ
Safeguard package  ⓘ  
$156/ Annual per user
$156/ Annual per user
$156/ Annual per user
Data management and storage
File export ⓘ
File import ⓘ
Creating knowledge management articles ⓘ
Viewing the number of records in the system ⓘ
Tracking fields changesⓘ
Additional GB per user usage
$5
$5
$5
-
Maximum number of rows in import
100,000
50,000
5,000
100
System and permissions management
Adding logo and company details ⓘ
Time clock ⓘ
Employee attendance tracking and graphs ⓘ
Defining business units ⓘ
Custom role-based permissions ⓘ
Unlimited
5
2
2
Custom sharing permissions ⓘ
Language setting ⓘ
Alert setting ⓘ
Alert setting for tasks and meetings by preferred time ⓘ
Setting reminders for client meetings ⓘ
Main menu customization ⓘ
User deactivation ⓘ
mobile APP
Dashboards and views from the application ⓘ
Tracking leads and deals ⓘ
Tracking customers ⓘ
Schedule and track meetings ands tasks ⓘ
Adding notes to records ⓘ
Tracking tickets ⓘ
Product support
Email technical support ⓘ
Support articles ⓘ

Tutorial videos ⓘ

Fireberry university ⓘ  

Version update emails ⓘ

Time saving and efficiency
Search in objcets ⓘ
Search in views ⓘ
Setting advanced filter conditions for views ⓘ
Setting default view ⓘ
Marking favorite views ⓘ  
Sorting views ⓘ
Duplicating views ⓘ
Quick navigation to linked records ⓘ
Quick field copying ⓘ
Quick record browsing ⓘ
Bulk actions ⓘ
Duplicating records ⓘ
Business process management in Kanban view ⓘ
Quick creation of meetings and tasks ⓘ
Schedule management from anywhere in the system ⓘ
Quick schedule-based meeting setting ⓘ
Automatic URL call ⓘ